Design:
Sklepy internetowe

Zepter

Obchodn├ę podmienky

 

ZÁRU─îNÉ A REKLAMA─îNÉ PODMIENKY

 

Zákazník musí uplatni┼ą reklamáciu vady tovaru bez zbyto─Źného odkladu. Dodávate─ż zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom. Dodávate─ż nezodpovedá za vady vzniknuté nesprávnym pou┼żitím alebo opotrebovaním. Dodávate─ż je povinný vadu odstráni┼ą bez zbyto─Źného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od prevzatia tovaru od zákazníka.

 
Odstránite─żné vady
 

Ak ide o odstránite─żnú vadu, zákazník má právo na opravu alebo na výmenu vadného tovaru alebo jeho sú─Źasti za bezchybný. Dodávate─ż mô┼że v┼żdy namiesto odstránenia vady vymeni┼ą tovar za bezvadný. Ak sa po oprave vyskytne tá istá vada, zákazník má právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpi┼ą od kúpnej zmluvy. Ak dodávate─ż po uplynutí 1 mesiaca nedoká┼że odstráni┼ą vadu, zákazník má právo na výmenu tovaru za bezvadný alebo odstúpi┼ą od kúpnej zmluvy.

 

Neodstránite─żné vady

 

Ak ide o neodstránite─żnú vadu, ktorá bráni zákazníkovi v tom, aby mohol tovar riadne pou┼żíva┼ą, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo odstúpi┼ą od zmluvy. Ak ide o iné neodstránite─żné vady, má zákazník právo na primeranú z─żavu z kúpnej zmluvy.

 

Záru─Źná doba

 

Záru─Źná doba je 24 mesiacov. Na ┼żiados┼ą zákazníka dodávate─ż je povinný poskytnú┼ą záruku písomnou formou /záru─Źný list/. Ak to povaha tovaru umo┼ż┼łuje, posta─Źí namiesto záru─Źného listu vyda┼ą doklad o kúpe / faktúra, pokladni─Źný blok/.

 

Reklamácia

 

Pri reklamácii zákazník vyplní reklama─Źný protokol. Musí tu uvies┼ą druh a po─Źet reklamovaného tovaru, dátum zistenia vady a jej príznaky, meno a kontakty reklamujúceho. Dodávate─ż doplní údaje osoby zodpovednej za riešenie reklamácie, ako aj dátum prevzatia tovaru na reklamáciu.Reklamujúci musí predlo┼żi┼ą aj záru─Źný list a /alebo doklad o kúpe tovaru.

Nárok zo zodpovednosti za vady predaného tovaru /reklamácia/ musí by┼ą uplatnená do konca záru─Źnej doby. Po uplynutí tejto doby nárok na reklamáciu zaniká.

Be┼ż├ş na OpenCart • Slovensk├Ż preklad z OpenCart.sk Artikel © 2019
View Mobile / Standard